top of page

NOLTROS

 

 

Son Cànaves és una possessió ubicada al terme municipal de Llucmajor. El nom de Son Cànaves prové d' Alqueria dels Cànaves, que era el llinatge dels seus propietaris al segle XIII.
Però ara, Son Cànaves també dóna nom a n'aquesta petita explotació agrícola ecològica. Derivat de la voluntat de treure'n profit dels recursos que dóna aquesta finca familiar i de la convicció de practicar l'agricultura ecològica ha nascut aquest projecte.
L'objectiu ha estat aprofitar cada un dels recursos de la finca: Tenim ovelles de les quals en traiem llet i en feim formatge i iogurts, aquestes ovelles mengen de la pastura i del gra que noltros sembrem. Els porcs pasturen en llibertat, dels quals en fem la matança tradicional mallorquina, obtenint una sobrassada de primera qualitat. Al nostre hort sembrem totes les verdures de temporada. I de les figueres n’assequem els seus fruits.

El resultat és controlar tot el procés d'elaboració dels nostres productes, sense la necessitat de cap intermediari i de manera ecològica i artesanal. Aconseguint proporcionar als nostres clients uns productes frescs, ecològics, sans i d'alta qualitat.

bottom of page