top of page

Treball d'Antropologia de les Matances del Porc a Mallorca

Un estudi antropològic sobre la tradició de les matances. I la confrontació de les matances tradicionals amb les matances industrial.

Please reload

bottom of page