top of page

Me ecològic

Maig 2016

El me ecològic és una cooperativa de ramaders que s'han juntat per a poder comercialitzar la carn de me ecològica. Son Cànaves n'és un dels socis. L'altre dia vàren venir a Son Cànaves per a conéixer la gent que hi ha darrera això. I al seu blog podeu veure el que expliquen de noltros. Des del me ecològic es fa una iniciativa ben interessant, visitau el seu blog fent click a la foto i podreu conéixer els altres socis.

Please reload

bottom of page